револвер ле фоше

Снимки на револвера преди реставрация и след реставрация.

Рреволверът    ле фоше и камата са от 19 век .

Прнадлежалиса   на  Ревулициония комитет  в   Търново Сeймен,  Ст. Загорски ревулиционен окръг.