приклад иж-54

Приклад за оръжие ИЖ-54 се предлага  от  парен бук.

Затилъкъ не влиза в цената.Монтира се по желание на клиента.