приклад MP-153

Буков приклад за MP-153. Приклада се изработва от парен бук за ляво или дясно рамо.