ИЖ- 27

ИЖ 27 ЕМ 12/76

Едно от най-популярните ловни оръжия на ''Ижевския механически завод'',ползваща се със заслужена слава сред ловците професионалисти и любители.За 30 години серийно производство са произведени над 1,5 милиона оръжия,конструктивните решения са отработени до високо ниво на надеждност.Притежаващата добър баланс ,стабилен бой,проста и надеждна конструкция, ''ИЖ-27 ЕМ'' по своите технически и експулатационни характеристики съответства на оръжия от много по-висок ценови клас.За характерното удобство и високата степен на безопасност заслуга имат:изработката на цевта от висококачествена цевна стомана ,хромираната цев,простата и надеждна конструкция на заключваштите механизми ,възможността за безударно спускане на ударниците,конструкцията на предпазителя и допълнителните прехваштачи на ударниците.Наличието на инжектори допринася за по-бързото презареждане на оръжието.Тегло-3,6 кг.;дължина на цевта-725мм.

Един спусък

Сменяеми шокове