ИЖ- 27

ИЖ-27М 12/76

Калибър : 12/76

Два спусъка

Сменяеми шокове