монтаж за оптика

Моноблок 30мм Leapers висок за Picatinny релса

Масивен здрав моноблок 30мм Leapers висок с просвет за Picatinny релса.
Възможност за използване на механичните мерни прибори на оръжието.

Производител: Leapers USA - RGWM2PA-30H4