Галерия

спояване на цеви

Фирма ЕТ-ХЕФЕСТ ивършва ремонт  на разлепени цеви успоредки и надцевки.Спояването на цевите се извършва  от оръжеен майстор.

Спояването на разлепените цеви става с мек припой бабит,следтова се почисват и се подготвят за оксдация.